ข้อตกลงในการคืนหรือการยกเลิก

ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงิน
ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน นโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดยทางเรา และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับข้อผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว โดยข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อคำสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินที่กระทำโดยท่านและทางโรงหล่อของเราเท่านั้น

เงื่อนไขการสั่งหล่อพระแก้วมรกต (ให้เป็นไปตามที่ร้านบุญทองกำหนด)
1. ใบเสนอราคาฉบับเต็มหรือฉบับย่อ ที่ออกจากเราไปนั้นถือเป็นสัญญาจ้างหล่อพระแก้วมรกต เมื่อลูกค้ามีการชำระค่ามัดเต็มจำนวนแล้ว
2. การโอนเงินมัดจำดังกล่าวคือค่าดำเนินการหล่อ โดยจะมี ค่าจ้างคนงานหล่อ ค่าน้ำยาเรซิ่น ค่าแผ่นทอง ค่าพลอย ค่าแรง ค่าสี ในแต่ละองค์
3. เมื่อลูกค้าชำระค่ามัดจำแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงขนาดและสีขององค์พระได้
4. เราขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำดังกล่าว เมื่อลูกค้าทำการยกเลิกการหล่อพระกระทันหัน


ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้

คลิ๊กรูปด้านล่างเพื่อแอดไลน์ และสอบถามข้อมูการสั่งหล่อ

Powered by MakeWebEasy.com