เกี่ยวกับเรา

 
 บุญทองสังฆภัณฑ์
 
ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 25 กันยายน 2557 เกิดจากความชอบการทำบุญของครอบครัว ทำให้มีความคิดว่าจะทำอย่างไรเราจึงจะร่วมทำบุญกับคนอื่นๆ ได้ทุกวัน จึงเกิด "ร้านบุญทองสังฆภัณฑ์" ขึ้นมา เพราะว่าเมื่อไหรที่ลูกค้ามาซื้อของที่ร้านของเรา เรามักจะร่วมทำบุญไปกับลูกค้าของเราไปด้วย...
 
คำว่า "บุญทอง" มากจากชื่อของคุณยายของผม ท่านชื่อ "ทองอาบ" จึงนำคำว่า "ทอง" มาใช้ คำว่า "บุญ" นั้น ก็ได้มาจากครอบครัวของผมชอบไปทำบุญนั่นเองครับ จึงเป็นที่มาของร้าน "บุญทองสังฆภัณฑ์"
 
 
Vison (วิสัยทัศน์)

"บุญทองสังฆภัณฑ์" จะมุ่งสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นอัดดับ 1 ของประเทศไทย ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ในมุมใดของประเทศไทย เมื่อจะต้องการที่จะหล่อพระแก้วมรกตถวายวัด ก็จะต้องนึกถึงแต่ "บุญทองสังฆภัณฑ์" เท่านั้น เพราะถ้าเมื่อไรที่ลูกค้าได้เห็นพระแก้วมรกตที่เราหล่อให้แล้ว ก็จะต้องเกิดความปิติปราบปลื้มใจ อิ่่มเอมใจ อิ่มบุญกุศล และมีความสุข เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นพระแก้วมรกตที่มีความวิจิตรงดงามที่สุดเมื่อได้จัดสร้างถวายวัด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พระพุทธศาสนาคงอยู่สืบต่อไปจนชั่วลูกชั่วหลาน 

ฉนั้น...ความรู้สึกเหล่านี้ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด และดีที่สุด ของการเกิดมาเป็นพุทธสาสนิกชนอย่าแท้จริง....!!! ที่ได้มีโอกาสเกิดมารับใช้พระพุทธศาสนา เพื่อส่งต่อ....การจัดสร้างบุญเหล่านี้แก่ผู้มีความศรัทธาในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสือต่อไป


 
Mission (พันธกิจ)
 
1. มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานศิลป์ โดยพัฒนาพิมพ์พระแก้วมรกตอย่างต่อเนื่อง ด้วยการออกแบบผลงานใหม่ๆ ที่มีคุณภาพ และหลากหลายจากงานศิลป์ทุกด้าน เพื่อพัฒนาศิลปประยุคต์ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด และให้ลูกค้าสามารถนำพระแก้วมรกตไปถวายวัดได้อย่างภูมิใจ ในงานศิลปะของเรา

2. มุ่งมั่นพัฒนาการบริการ ให้สะดวก รวดเร็ว ด้วยการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ลูกค้าประทับใจสูงสุดและพร้อมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับลูกค้า

3. มุ่งมั่น และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ และร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ก่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดกับองค์กร

Powered by MakeWebEasy.com