การบูชาพระแก้วมรกต เพื่อเสริมดวง

193352 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การบูชาพระแก้วมรกตเพื่อเสริมดวง

ให้เตรียมเครื่องบูชาดังนี้

1. ดอกไม้เป็นดอกบัว 3 ดอก

2. ธูปหอมอย่างดี 5 ดอก

3 เทียนสีผึ้งแท้หนัก1บาท 1คู่

4. พวงมาลัยดาวเรืองล้วน 1 พวง

5. พานเล็กใส่มะลิ1กำมือ

6. อาหารหวานคาว ก็มีไข่ต้ม ปลาทู น้ำพริกปลาร้าและขนมทองหยิบ ฝอยทอง ตามศรัทธา

7. เงินเกินอายุเรา เช่น อายุ 25ให้ใส่ 26บาทให้ไปที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) หรือ อยู่ต่อหน้าองค์พระแก้วมรกต ประจำวัดต่างๆ หรือ พระแก้วมรกตที่เราบูชาไว้ที่บ้านก็ได้ เสร็จแล้วให้นำสิ่งของทั้งหมดไปวางไว้ ณ จุดที่ไหว้พระแก้วมรกต


ให้วางเครื่องอาหารคาวหวานตามที่ที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ให้ พวงมาลัยดาวเรืองและ พานมะลิไว้รวมกัน ให้เอาเทียนสีผึ้งคู่นั้นจุดก่อนแล้วปักให้หยิบดอกบัว3ดอกมาแล้วจุดธูปทั้ง5ดอก

ตั้งนโม (3จบ) แล้ว กล่าวคำบูชาพระแก้วมรกต

พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง ปูเชมิ 
ทุติยัมปิ พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง ปูเชมิ 
ตะติยัมปิ พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง ปูเชมิ 
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ มะหาเตโช เจวะ มะหาปัญโญ
จะ มะหาโภโค จะ มะหายะโส จะ ภะวันตุ เม 
นิพพานัสสะ ปัจจะโย โหตุ

ข้าพเจ้า ขอบูชาคุณพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า คุณพระบิดามารดา ครูบาอาจารย์

ข้าพเจ้าชื่อ.............. นามสกุล...........(หากหญิงแต่งงานแล้วให้บอกว่าต่อไปว่า นามสกุลเดิมข้าพเจ้าคือ................)

ขอถวายนมัสการ ขอบูชา ขอขมา ขอพร พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หลวงพ่อพระแก้วมรกตแล้วอธิษฐานขอพร พรใดที่ข้าพเจ้าขอพระบารมี องค์พระแก้วมรกต พระเทพบิดร เทวาอารักษ์พระศาสนาและผีเมืองผีวัง จงดลบันดาลให้เป็นผลสำเร็จ เป็นผลสำเร็จ เป็นผลสำเร็จ ด้วย วาละลุกัง สังวาตังวา (๓จบ)

แล้วนำธูปไปปัก ดอกไม้ไปวางบูชาให้ยกพานเครื่องบูชาจรดเหนือหัวแล้วกล่าวคำข้างต้นอีกครั้งและให้นำมาลัยดาวเรืองและมะลิเข้าไปไหว้ด้านในหน้าองค์พระแก้วมรกต แล้วกล่าวคาถานี้อีกครั้งเป็นอันเสร็จ โดยอาหารและเงินให้เป็นทานไม่ต้องนำกลับ 

คาถาบูชาพระแก้วมรกต ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่ ด้วยเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองไทย ยิ่งสวดบูชาได้ทุกวัน ทำมาค้าขึ้น กิจการรุ่งเรือง ทำอะไรก็สมหวัง สวดได้ทุกวันๆ ยิ่งมีชัยมงคลแก่ชีวิต

พระแก้วมรกตถือเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทยเรามานาน เปรียบได้ดังตัวแทนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังคำบอกเล่าของบูรพาจารย์หลวงปู่มั่นภูริทัตโต

"พระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ในประเทศใด ประเทศนั้นจะไม่ว่างจากพระอริยบุคคล พระอริยบุคคลมีอยู่ในประเทศใด ประเทศนั้นจะไม่ฉิบหายด้วยภัยแห่งสงคราม

การเสด็จไปสู่สถานที่ต่างๆ ของพระแก้วมรกตนั้นมีปัจจัย 3 อย่าง คือ เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้รอดพ้นจากการเกิดกลียุคในประเทศนั้น และด้วยความรัก"

วัดพระแก้วนี้เป็นวัด "พระพุทธเจ้า" โดยเฉพาะ พระสงฆ์อยู่ไม่ได้ เพราะพระสงฆ์มาจากตระกูลต่างๆ ทั้งหยาบทั้งละเอียด ไม่รู้พุทธอัธยาศัย พุทธธรรมเนียม เพราะพระพุทธเจ้าเป็นทั้งกษัตริย์ และผู้สุขุมาลชาติ เมื่อพระสงฆ์ไม่รู้พุทธธรรมเนียม ถ้าไปอยู่ก็มีแต่บาปกินหัว

ผู้รู้ทั้งพุทธอัธยาศัยและพุทธธรรมเนียมแล้ว มีพระมหากษัตริย์องค์เดียวเท่านั้น ครั้งพุทธกาลก็มีพระเจ้าพิมพิสารเท่านั้นทรงรู้

แต่จอมไทย คือ พระมหากษัตริย์ทรงรู้มาแล้ว ได้ทรงสร้างวัดถวายจำเพาะพระแก้วเท่านั้น

พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์เป็นหน่อเนื้อพุทธางกูร คือ จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในกาลข้างหน้า ต่างแต่วาสนาบารมีมากน้อยต่างกันเท่านั้น

ท่านจึงทรงรู้พุทธอัธยาศัยเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้า ผู้ใดย่างกรายเข้าสู่วัดพระแก้ว เป็นบุญทุกขณะที่อยู่ในบริเวณวัด

แม้แต่ชาวต่างชาติ มีโอกาสเข้าไปในบริเวณวัดพระแก้วจะด้วยศรัทธาหรือไม่ก็ตามก็ได้เข้ามาสู่วงศ์พระพุทธศาสนาโดยปริยาย หรือจะบังเอิญก็แล้วแต่ สามารถเป็นนิสัยให้เข้ามาได้ ต่อไปจะสามารถมาเกิดเป็นคนไทยสืบต่อบุญบารมีสำเร็จมรรคผลได้ ยามที่เราดวงไม่ดีหรืออยากเสริมลาภเสริมทรัพย์พระแก้วมรกตท่านก็เป็นที่พึ่งได้เช่นกัน

ตำรานี้ท่านอาจารย์อุรคินทร์ วิริยะบูรณะพราหมณ์หลวงได้รวบรวมขึ้นมาเป็นธรรมทานและมีการเผยแผ่ออกไปเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างมาก

หากไม่ได้ไปถึงวัดพระศรีรัตนศาสดารามให้บูชาด้วยจิตและสวดอธิษฐานบุชาท่านได้เช่นกัน ลองพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองโมทนาสาธุ

Powered by MakeWebEasy.com